جیر و چرم و پوست

اغلب فروشگاههای معتبر جیر و چرم و پوست در استان البرز آریا را به عنوان طرف قرارداد و یا معتمد جهت شستشوی استاندارد و با کیفیت محصولات جیر و پوست خود معرفی می نماید . تنها به این دلیل که شستشوی تخصصی انواع البسه جیر و چرم و پوست از افتخارات دیگر آریاست ، در خصوص این جنس از البسه واضح است که شستشو با آب منجر به تخریب کامل البسه می گردد و شستشوی استاندارد این البسه تنها با مواد خاص پر کلراتیلن و دستگاه خشکشویی در کنار دانش و مهارت لازم امکان پذیر می باشد . این البسه پس از شستشو به منظور حفظ کیفیت شستشو و پایداری و دوام البسه نیازمند خدمات واکس و پرداخت با به کارگیری تجهیزات خاص می باشند .