لکه زدایی

نگران پاک شدن لکه های لباستان نباشید آریا با عقد قرارداد با شرکت BUFA  آلمان و تهیه ست های مختلف  لکه گیری Detaprofi  برای پاک نمودن تمام آنها برنامه دارد . محصولات شرکت BUFA  به همراه تجهیزات متناسب می تواند بدون آسیب به لباستان لکه ها را پاک نماید تنها کافی است نوع لکه ها را به ما گزارش کنید . این خدمات ویژه مشتریانی است که البسه آنها فقط به لکه گیری نیاز داشته و در زمان کوتاه به البسه احتیاج دارند .